Language
Currency CZK
User login
KOŠÍK (0)

Věrnostní klub

staňte se členy naší vinařské rodiny

Filozofie věrnostního klubu vinařství Víno Jarmila s.r.o.

Víno je naší láskou, vášní a radostí. Buďme mu nablízku, vnímejme jeho atmosféru a náladu, jeho bohatost a harmonii, která rozehrává symfonii našich smyslů. Neváhejme se podělit o poznání vína. Oslavujme jeho krásu ve společenství našich přátel a rozšiřujme řady naší vinařské rodiny.

Cíl a poslání věrnostního klubu Víno Jarmila s.r.o.

Věrnostní klub vinařství Víno Jarmila s.r.o. je otevřený klub pro všechny příznivce značky Víno Jarmila s.r.o. a značky Ing. Miroslav Kovács.

Cílem věrnostního klubu vinařství Víno Jarmila s.r.o. je vytvoření loajální skupiny přátel, kteří jsou v souladu s víny vinařství Víno Jarmila s.r.o., jejich charakterem, podobou a rukopisem, kteří akceptují filozofii vinařství Víno Jarmila s.r.o., chápání vinařského oboru očima vinařství Víno Jarmila s.r.o.

Náplň činnosti věrnostního klubu vinařství Víno Jarmila s.r.o.

Věrnostní klub Víno Jarmila s.r.o. zajišťuje členům klubu poskytování profesionálních služeb ve spojení s vínem. Dostupnost a dodání kvalitních vín vinařství Víno Jarmila s.r.o., seriózních zpráv v rovině všeobecné informovanosti o vinařství a vinohradnictví, odborný, profesionální dozor a zaškolení v degustaci, hodnocení a posuzování kvality vín s garancí odborníka ve vinařském oboru, Ing. Miroslava Kovácse.

Věrnostní klub Víno Jarmila s.r.o. zajišťuje členům klubu informovanost o aktuálním dění ve vinařství Víno Jarmila s.r.o., informace o uvádění nových vín do nabídky Víno Jarmila s.r.o., upozornění na docházející zásobu jednotlivých vín s možností přednostního odkupu zbývajícího vína dané šarže, upozorňuje na zvýhodněné cenové akce na jednotlivá vína s dostatečným časovým předstihem, informuje o plánovaných vinařských slavnostech a kulturně společenských akcích pořádaných vinařstvím Víno Jarmila s.r.o., či o událostech pořádaných třetí osobou, kterých se vinařství Víno Jarmila s.r.o. účastní. Členství ve věrnostním klubu Víno Jarmila s.r.o. umožňuje využívat různých výhod udělovaných vinařstvím Víno Jarmila s.r.o. pouze členům tohoto klubu.
Členové věrnostního klubu vinařství Víno Jarmila s.r.o. jsou součástí vinařské rodiny vinařství Víno Jarmila s.r.o. se všemi výhodami z toho plynoucími.


Za věrnostní klub vinařství Víno Jarmila s.r.o. Ing. Miroslav Kovács.

SOUHLAS  SE  ZPRACOVÁNÍM  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ - PODMÍNKY KLUBU

podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
(dále jen „Zákon“).
Tímto ze své svobodné a vážné vůle vědomě a výslovně uděluji souhlas obchodní společnosti

Víno Jarmila s.r.o.,
se sídlem Kostelní 621, 691 85 Dolní Dunajovice
IČ: 02158191
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. značkou C 80315
(dále též jen správce)

k tomu, aby jako správce podle zákona shromažďovala, uchovávala a zpracovávala osobní údaje o mé osobě, zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, elektronickou adresu, telefonní číslo, případně další údaje které jsem uvedl a správci dobrovolně poskytl v podkladech ve formě písemné i ústní, pro potřeby poskytování služeb přímo i nepřímo souvisejících s předmětem podnikání správce, a to:

  • pro naplnění účelu závazkových vztahů uzavřených mezi správcem a mnou, jakožto zákazníkem správce
  • pro účel nabízení obchodu a služeb
  • pomocí manuálních, automatizovaných i jiných prostředků v databázi správce a ve vlastním informačním systému, případně v systémech třetích osob, jež správce smluvně pověřil plněním svých smluvních či zákonných povinností
  • po dobu, dokud svůj souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů o mé osobě písemně neodvolám.

Prohlašuji, že jsem byl správcem před udělením tohoto souhlasu poučen o tom, že:

  • mohu kterýkoli ze shora uvedených souhlasů odvolat, a že tak mohu učinit pouze písemně vlastnoručně podepsanou listinou nebo elektronickým technickým prostředkem se zaručeným elektronickým podpisem identifikujícím mou osobu; písemnost je třeba zaslat na adresu sídla správce zapsanou v obchodním rejstříku nebo na elektronickou adresu správce.

Přihlášení k odběru novinek
Vyberte newsletter, ke kterému se chcete přihlásit

 

VÍNO JARMILA s.r.o.

Kostelní 621
691 85 Dolní Dunajovice
IN: 02158191
TAX ID: CZ02158191

Ing. Miroslav Kovács

mobil: 775 127 730
e-mail: miroslav@vinojarmila.cz
(owner)

Jarmila Kovácsová

mobil: 775 127 731
e-mail: jarmila@vinojarmila.cz
(owner)

 

© 2024 VINAŘSTVÍ JARMILA | www.zhotoveniwebu.cz